เมนูหลัก
    ประวัติสถานศึกษา
    วิสัยทัศน์/พันธกิจ
    โครงสร้างการบริหารงาน
    คณะกรรมการสถานศึกษา
    องค์กรนักศึกษา
    อาสาสมัคร กศน.
    ข้อมูลพื้นฐานอำเภอภูกระดึง
    แหล่งเรียนรู้
ข้อมูลสารสนเทศสถานศึกษา
    สถิตินักศึกษา
    ผู้จบหลักสูตร
    ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนเรียน 2/2553
    ตรวจสอบผลการเรียน
    รายงานจำนวนนักศึกษา
จุลสารเพื่อนเรียนรู้
    จุลสาร ปีงบประมาณ 2553
    จุลสาร ปีงบประมาณ 2554
การจัดการศึกษานอกระบบ
    การศึกษาขั้นพื้นฐาน
    การศึกษาพัฒนาทักษะชีวิต
    การศึกษาพัฒนาสังคม
    การศึกษาพัฒนาอาชีพ
    การศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
    กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
    บ้านหลังเรียน
    ห้องสมุด 3 ดี
    วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
รวมลิ้งค์อื่น ๆ
   เข้าสู่ระบบ

   กศน.ตำบลภูกระดึง

   กศน.ตำบลผานกเค้า

   กศน.ตำบลศรีฐาน

   กศน.ตำบลห้วยส้ม

   ระบบเอกสารออนไลน์

   สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย

   สถาบันการศึกษาและพัฒนาฯสิรินธร

   สำนักงาน กศน.

   กระทรวงศึกษาธิการ

ห้องสมุดอำเภอภูกระดึง

ICT Knowledge Bank

ETV

ลงนามถวายพระพร

สมศ.

สถานีวิทยุศึกษา

e-library

e-book กศน.

learn-free

แนวข้อสอบม.ปลาย ๕ วิชาหลัก

เกร็ดอาเซี่ยน

 ฐานข้อมูลความต้องการทางการศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้

ฐานข้อมูลการรู้หนังสือ และความต้องการทางการศึกษา

เศรษฐกิจพอเพียง.netรายงานผลสถิติการใช้งานเว็บ
เริ่ม 05/05/2010 10:52
  ผู้เข้าชมเว็บทั้งหมด 13701 ครั้ง
  อ่านข่าวทั้งหมด  130935 ครั้ง
  อ่านบทความทั้งหมด  9525 ครั้ง
  โหลดเอกสารทั้งหมด 12588 ครั้ง


  หน้าแรก >ข่าวประชาสัมพันธ์ > กศน.ภูกระดึง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครู กศน.ด้านการจัดทำแผนการเรียนรู้ตามหลักสูตร กศน.2551

   เรื่อง :  กศน.ภูกระดึง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครู กศน.ด้านการจัดทำแผนการเรียนรู้ตามหลักสูตร กศน.2551
   ข่าวโดย : งานพัฒนาบุคลากร กลุ่มอำนวยการ   วันที่  14/10/2010 เวลา 10:36 น.
 
 
        กศน.อำเภอภูกระดึง กำหนดจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครู กศน.ด้านการจัดทำแผนการเรียนรู้ตามหลักสูตร กศน.2551 เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ที่จะเปิดภาคเรียนในเดือนพฤศจิกายน 2553 นี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกและพัฒนาครู และบุคลากรให้เป็นผู้มีความรู้ด้าน และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดทำแผนการเรียนรู้รายวิชาบังคับ และรายวิชาเลือก เพื่อพัฒนา และออกแบบกิจกรรม กระบวนการเรียนการสอนของครูผู้สอนใน กศน.ตำบล และการจัดทำงานแผน/โครงการ ใ นกศน.ตำบล/อำเภอ โดยเน้นกระบวนการคิดเป็น กระบวนการมีส่วนร่วม และการบูรณาการองค์ความรู้ของครูผู้สอน เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน/ผู้รับบริการ ต่อไป โดยกำหนดจัดประชุมในระหว่างวันที่ 14 - 16 ตุลาคม 2553 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอภูกระดึง ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ ครูอาสาฯ ครู ศรช ครูประจำกลุ่ม  และบรรณารักษ์ รวม 13 คน 
 
 
 
 

หน้าแรก
| ทำเนียบบุคลากร | บทความ | ภาพกิจกรรม |เว็บบอร์ด | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ภาพกิจกรรมของเรา
 แสดงผลได้ดีในขนาด 1024 x 768 รองรับ IE, Mozilla, Opera, Chrome
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภูกระดึง
  ที่อยู่   หมู่ที๓ ต.ภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย ๔๒๑๘๐  เบอร์โทรติดต่อ  ๐๔๒-๘๗๑๐๗๕
ร่วมพัฒนาและสนับสนุนโดย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภูกระดึง  ติดต่อผู้ดูแล arn.punc@gmail.com
Copyright © 2009   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภูกระดึง
 Powered by    NKINFOWEB V5.2.2.9 © 2011